Przerażające ostrzeżenie o zbliżaniu się niszczycielskich rozbłysków słonecznych ujawnione w Objawieniu

rozbłysk słoneczny czerwone niebo

Pismo Święte mówi nam, że ziemia zostanie zniszczona w sumie trzy razy. Pierwsze zniszczenie polegało na powodziach w czasach Noego, aby przywrócić porządek Boży. Następnym razem, gdy Ziemia zostanie zniszczona, nastąpi to w okresie Ucisku przez szereg różnych wydarzeń; niektóre z nich są wyraźnie opisane jako wynikające z ognia, w którym Pan po raz kolejny usunie zniszczonego człowieka z ziemi. Po tym drugim zniszczeniu (Izajasza 65: 17-25) Pan będzie panował na Ziemi przez 1000 lat. Księga Objawienia stwierdza następnie, że po tym okresie świat ponownie stanie się niegodziwy, a Bóg dokona trzeciego zniszczenia. W tym ostatecznym zniszczeniu Ziemia i niebo (cały wszechświat) przeminą, a nowe niebo i nowa Ziemia (innego rodzaju bez dnia i nocy) zostaną stworzone, aby trwać przez całą wieczność.

Pismo Święte mówi jak będą wyglądać czasy ostateczne i opisuje świat, w którym musi istnieć zbieżność religii, ekonomii i przywództwa. W tej chwili wyraźnie widzimy, jak te nowe systemy i ideologie łączą się, a większość przepowiedni oznajmia, że ​​powstanie jednolity światowy system finansowy, gdy gospodarki narodów staną się bardziej niestabilne. Biblia mówi także o czasach ostatniego pokolenia, a my jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii ludzkości, które spełnia wszystkie warunki opisane w Piśmie Świętym. 

Biblia stwierdza również, że w tych ostatnich dniach będą miały miejsce prześladowania chrześcijan i Żydów, które dzisiaj widzimy. Nie ma prawie takiego dnia, w którym nie słyszymy o wydarzeniach na całym świecie, które nadal kładą fundament pod ostatnie dni; Pism Święte mówi jednak również o geograficznych i kosmicznych wydarzeniach w Księdze Objawienia, które zdewastują Ziemię i spowodują śmierć milionów lub miliardów ludzi. Prawda jest taka, że ​​fundamenty pod te katastroficzne wydarzenia kosmiczne również są dzisiaj widziane!

loading...

W tym artykule skupimy się tylko na jednym z destrukcyjnych zdarzeń związanym z ogniem opisanym w Proroctwach podczas okresu ucisku i nowych odkryć. Być może nie znamy dnia ani godziny takich wydarzeń, ale wyraźnie widać zbliżający się czas. Wielu zna prorocze wydarzenie w Objawieniu, które opisuje spalenie 1/3 Ziemi wraz z 1/3 drzew i traw (Objawienie 8: 7). Opierając się na tekście, wielu teologów i astrofizyków twierdzi, że to, co zostało opisane, może być uderzeniem koronalnego wyrzutu masy (CME) Słońca w Ziemię!

Powierzchnia słońca składa się z gęstej plazmy. Pomyśl o słońcu jako kuli płynnego ognia. CME są zawsze emitowane ze Słońca, ale jeśli duży rozbłysk uderzy bezpośrednio w Ziemię; ta gęsta plazma odepchnęłaby część ziemskiej atmosfery. Nagrzałoby to stratosferę do temperaturę 50 stopni Celsjusza w przestrzeni, która natychmiast krystalizowałaby całą wilgoć w stratosferze. Gdy fala ciśnienia CME nadal przepycha się przez atmosferę, ściska kryształy lodu w kulki gradowe. Dokładnie to jest opisane w tekście Objawienia. Jan opisał, że zanim 1/3 Ziemi została spalona, ​​„nastał grad i ogień”; pozornie sprzeczne stany materii. Gdy CME uderzy w stratosferę, wówczas wyparują wszystkie samoloty, ptaki i latające owady, co również jest zgodne z następnym opisem od Jana, że ​​nadejście gradu i ognia zostało „zmieszane z krwią”. CME kontynuowałoby wówczas wypływ na powierzchnię Ziemi, gdzie Jan wyraźnie opisał, że ten grad, ogień i krew są „rzucane na ziemię” – spalając 1/3 drzew i traw! Jak widać, opis Jana jest konkretny i ma być chronologiczny; opisujący dokładnie to, czego można się spodziewać, gdyby CME rzeczywiście uderzył w Ziemię.

Czego rządy nie chcą, abyś wiedział

Ponieważ Bóg powszechnie wykorzystuje swoje własne dzieła do dokonywania osądu, jak to widzimy raz po raz w całym Starym Testamencie, wiemy, że jeśli ten scenariusz CME jest prawdziwy, być może już dziś widzimy podstawy tego wydarzenia. Po pierwsze, w ciągu ostatnich 10 lat coś się zmieniło w kwestii tego, jak rządy planują ciągłość działania; teraz myślą globalnie. Niedawno rządy na całym świecie zbudowały ponad 1000 bunkrów z nasionami, które mają zapewnić przetrwanie ludzkości. Największy, o którym wiemy, to norweskie na wyspie Spitsbergen w kole podbiegunowym. Ponadto rządy rozpoczęły budowę ogromnych podziemnych bunkrów i małych podziemnych miast wykutych w skale gór dla siebie i rodzin.

Pole magnetyczne Ziemi, które normalnie chroni nas przed emisją cząsteczek o wysokiej energii ze Słońca, zapada się! Dzięki zmniejszonemu polu magnetycznemu promieniowanie słoneczne i CME będą miały większy wpływ na Ziemię niż kiedykolwiek wcześniej. W rzeczywistości Europejska Agencja Kosmiczna niedawno uruchomiła zestaw satelit, który monitoruje aktywność Słońca i jego wpływ na Ziemię. W ciągu pierwszych 6 miesięcy działania odkryto, że pole magnetyczne Ziemi nie tylko faktycznie zapada się, ale dzieje się to 10 razy szybciej, niż początkowo sądzili badacze. Ponadto ostatnie odkrycia dokonane przez astrofizyków z Japonii ujawniły, że nasze słońce jest w stanie wytworzyć coś, co obecnie nazywane jest „super rozbłyskiem”, który jest 20x – 1000x silniejszy niż jakikolwiek rozbłysk obserwowany w naszym współczesnym wieku. Odnosząc się do CME, które byłoby znacznie większy niż te, który miało miejsce w Carrington w 1859 r. Opisywany przez badaczy „super rozbłysk” byłby tak potężny, że ziemskie pole magnetyczne osłabłoby a naładowana chmura cząstek plazmy przeniknęłaby stratosferę; powodując wydarzenia opisane przez Jana w objawieniu.

Richard Carrington plamy na Słońcu 1859 rok
Richard Carrington plamy na Słońcu 1859 rok

Po wprowadzeniu europejskiego systemu wczesnego wykrywania rozbłysków NASA ponownie uruchomiła własne satelity do wykrywania CME o nazwie „STEREO”, które powiadomią rząd USA w ciągu 12–24 godzin w przypadku zbliżającego się katastrofalnego rozbłysku słonecznego.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here