apokalipsa owadów

Naukowcy alarmują: Nadchodzi globalna katastrofa ekologiczna

Australijscy naukowcy doszli do wniosku, że liczebność połowy wszystkich gatunków owadów gwałtownie maleje, a jedna trzecia gatunków może zniknąć całkowicie, co doprowadzi do globalnej katastrofy ekologicznej – podano w komunikacie prasowym na Phys.org.

Naukowcy przeanalizowali informacje uzyskane z ponad 70 baz danych i obejmujących okres ponad stulecia. Głównymi przyczynami spadku populacji bezkręgowców były niszczenie siedlisk, w tym lasów, rozrost miast, wzrost powierzchni użytków rolnych i powszechne stosowanie pestycydów. W rezultacie całkowita biomasa owadów zmniejsza się co roku o 2,5 procenta.

Według autorów wymieranie owadów może doprowadzić do katastroficznego załamania ekosystemów, ponieważ owady są zapylaczami roślin, w tym również upraw, oraz odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu łańcuchów pokarmowych. Szacuje się, że w Europie 80-procentowa redukcja liczby owadów latających przyczyniła się do spadku liczebności populacji ptaków o 400 milionów w ciągu trzech dekad.

Naukowcy zauważają, że wymieranie stawonogów może być największym od czasów permu i kredy. Można tego jednak uniknąć, ograniczając stosowanie substancji toksycznych i wzmacniając działania mające na celu przywrócenie dzikich ekosystemów.

This website uses cookies.